foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Könyvtár

Nyitvatartási idő:

Hétfő, Szerda:         08:00–12:00

Kedd, Csütörtök:    12:00–16:00

Péntek:                    11:00–15:00

Magyar Falu Program

Önkormányzati temetők
 infrastrukturális fejlesztése
MFP/ÖTIF/2022
Megvalósítás: 2022
6.261.998 Ft
 
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2022.
Elnyert támogatás összege:
1 998 590 Ft. 
 
Felelős állattartás elősegítése - 2021
Megvalósítás: 2022
1.464.565 Ft
 
Temetői Infrastruktúra Fejlesztése - 2020
Megvalósítás: 2022
4.918.400 Ft
 
Közöségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2021.
Elnyert támogatása összege:
1 999 242 Ft
 

Tiszakanyár Község Önkormányzat 

4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.

Telefonszám / Fax: (45) 469-001

 

A képviselő-testület tagjainak névsora

Polgármester

Háda György

Alpolgármester

Ténai Gyula

Képviselők

Lakatos Krisztián

Háda Bertalan

Lakatos Zoltánné

Kiss László

TénaI Gyula

Hegyes Péterné

A képviselő-testület bizottságai és tagjai

Pénzügyi-ellenörző Bizottság

Lakatos Krisztián    Elnök

Kiss László    Tag

Népjóléti Bizottság

Hegyes Péterné    Elnök

Háda Bertalan    Tag

Lakatos Zoltánné    Tag

 

 ÖNKORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Polgármestere fogadóórája:

 

Minden páratlan héten hétfőn:

1000 - 1200

 

 

Tiszakanyár Község Önkormányzatának Alpolgármestere fogadóórája:

 

Minden páratlan héten hétfőn:

1000 - 1200

 

 

Falugazdász: Rácz Géza

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Falugazdász ügyfélfogadási rendje:

 

Minden héten, szerdán

800 - 1100

 

 TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

10/2015. (XII. 21.)

 

- A helyi adókról. -

 

Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 

 

bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és 

 

h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:

 

a) magánszemélyek kommunális adója,

 

b) helyi iparűzési adó.

 

2. Magánszemély kommunális adója

 

Az adó mértéke

 

2.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 3.000.- Ft

 

3. Helyi iparűzési adó

 

Az adó mértéke

 

4.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

 

(2) A Htv. 37.§(2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 

 

naptári naponként az adó mértéke 5.000.- Ft.

 

4. Záró rendelkezések

 

5.§ (1) Jelen rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

 

4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete, és a helyi iparűzési adóról szóló 3/2005.(III.1.) önkormányzati 

 

Tiszakanyár, 2015. december 18.

 

Háda György Nagy János

 

Polgármester Jegyző 

 

megbízásából: 

 

dr. Ténai András 

 

aljegyző

 

Záradék: Tiszakanyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2015. (XII. 21.) 

 

rendelete a mai napon a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszakanyári Kirendeltségének hirdetőtábláján 

 

kifüggesztés útján kihirdetésre került. 

 

Tiszakanyár, 2015. december 21.

 

Nagy János Jegyző megbízásából: 

 

dr. Ténai András 

 

aljegyző